nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові авторизація

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — авторизАція.

авториза́ція

авториза́ція, -ції, -цією

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

Тетяна́ або Тетя́на