nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові автономія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — автонОмія.

автоно́мія

автоно́мія, -мії, -мією; -но́мії, -мій

Речення зі словом «автономія»:

Нагальними українськими вимогами до Відня були поділ Галичини та українська автономія її східної частини, а також українізація університету.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ґа́здування або ґаздува́ння