nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові автономність

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — автонОмність.

автоно́мність

автоно́мність, -ности, -ності, -ністю

Речення зі словом «автономність»:

Адже мої обставини стосуються тільки мене, а ще я постійно розмірковую, відтоді, як отримав автономність.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ка́мера або камера́