nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові автомобілізація

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — автомобілізАція.

автомобіліза́ція

автомобіліза́ція, -ції, -цією

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

винні́сть або ви́нність