nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові автомобільовий

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — автомобІльовий.

автомобі́льовий

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

взає́мини або вза́ємини