nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові автоматичність

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — автоматИчність.

автомати́чність

автомати́чність, -ности, -ності, -ністю

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

молитовни́к або молито́вник