nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові автоматизм

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — автоматИзм.

автомати́зм

автомати́зм, -му, -мові

Речення зі словом «автоматизм»:

Однак Берґсон робить особливий наголос на сміху як соціальному жесті, що карає й виправляє неповороткість, автоматизм і недоладність, що загрожують гармонійному суспільному життю.

Уявлення про людську специфіку, про лицеве вираження радості, що вказує на добре здоров’я, як і про автоматизм здійснення сміху, відтепер застаріли й недостатні.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

впродо́вж або впро́довж