nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові автологія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — автолОгія.

автоло́гія

автоло́гія, -гії, -гією (гр.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

лива́рський або ливарськи́й