nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові автократичність

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — автократИчність.

автократи́чність

автократи́чність, -ности, -ності, -ністю

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

прама́тірній або праматірні́й