nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові автократизм

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — автократИзм.

автократи́зм

автократи́зм, -му, -мові

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

холери́к або холе́рик