nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові австро-угорський

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склади з літерами А, О — Австро-угОрський.

а́встро-уго́рський

а́встро-уго́рський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

еквілібри́ст або екві́лібрист