nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові авспіції

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — авспІції.

авспі́ції

авспі́ції, -цій, -ціям

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

парце́льований або парцельо́ваний