nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові авантурницький

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — авантУрницький.

аванту́рницький

аванту́рницький, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

є́дваб або єдва́б