nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові авантурник

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — авантУрник.

аванту́рник

аванту́рник, -ка; -ники, -ків і авантюри́ст, -та; -ри́сти, -тів

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

кофеї́новий або кофе́їновий