nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові авансований

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — авансОваний.

авансо́ваний

авансо́ваний, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

лихва́р або ли́хвар