nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові абшит

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — Абшит.

а́бшит

а́бшит, -ту, -тові

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

сте́ржень або стерже́нь