nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові абсциса

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — абсцИса.

абсци́са

абсци́са, -си, -сі; -ци́си, -цис

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

цензу́рний або цензурни́й