nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові абстрагований

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — абстрагОваний.

абстраго́ваний

абстраго́ваний, -на, -не

Речення зі словом «абстрагований»:

Але мій розум не був абстрагований, і виник порив дозволити людям зі Спіті вбити тих.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

а́фриката або африка́та