nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові абсентеїз

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Ї — абсентеЇз.

абсентеї́з

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

при́міщення або примі́щення