nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові аболіціонізм

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — аболіціонІзм.

аболіціоні́зм

аболіціоні́зм, -му, -мові

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

кера́міка або ке́раміка