nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові абесінець

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — абесІнець.

абесі́нець

абесі́нець, -нця, -нцеві; -сі́нці, -нців

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

гле́в’як або глев’я́к