nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові аберація

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — аберАція.

абера́ція

абера́ція, -ції; -цією

Речення зі словом «аберація»:

Така аберація не має паралелей у тваринному світі й цілковито обумовлена культурою.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

запомага́ти або запома́гати