nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові абатиса

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — абатИса.

абати́са

абати́са, -си, -сі; -ти́си, -тис

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

бельба́с або бе́льбас