nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Янушпіль

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — ЯнУшпіль.

Яну́шпіль

Яну́шпіль, -поля, -леві (м.); яну́шпільський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

відмі́нний або ві́дмінний