nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Явдоха

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ЯвдОха.

Явдо́ха

Явдо́ха, -хи, -сі. Явдо́шин, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

сти́мул або стиму́л