nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Юстина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — ЮстИна.

Юсти́на

Юсти́на, -ни. Юсти́нин, -на, -не

Речення зі словом «Юстина»:

Там жила двоюрідна сестра Віолиного батька, тітка Юстина.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

понаку́рювати або по́накурювати