nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Швабія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — ШвАбія.

Шва́бія

Шва́бія, -бії; шва́бський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ба́братися або бабрати́ся