nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Шахразада

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — ШахразАда.

Шахраза́да

Шахраза́да, -ди, -ді. Шахраза́дин, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

метамо́рфоза або метаморфо́за