nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Чернігів

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — ЧернІгів.

Черні́гів

Черні́гів, -гова, -гову, -говом, в -гові (м.)

Речення зі словом «Чернігів»:

Чернігів значно менший за розмірами, нижчий за статусом.

До питань і проблем, котрі привели вас у Чернігів, випадково розкрита вами таємниця жодного стосунку не має.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

злиде́нно або зли́денно