nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Чемерівці

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — ЧемерІвці.

Чемері́вці

Чемері́вці, -рі́вців і -рі́вець (с.); чемері́вський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

металю́рґічний або металюрґі́чний