nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Ціммервальд

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — ЦІммервальд.

Ці́ммервальд

Ці́ммервальд, -ду (м.); ці́ммерва́льдський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ме́тафізик або метафі́зик