nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Хорольщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ХорОльщина.

Хоро́льщина

Хоро́льщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

сту́пень або ступе́нь