nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Херсонщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ХерсОнщина.

Херсо́нщина

Херсо́нщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

тру́дність або трудні́сть