nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Харківщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — ХАрківщина.

Ха́рківщина

Ха́рківщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

перебірли́вий або перебі́рливий