nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Харита

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — ХарИта.

Хари́та

Хари́та, -та, -ті, -рито! Хари́тин, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

гі́рництво або гірни́цтво