nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Ханькоу

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ХанькОу.

Ханько́у

Ханько́у (кит. м.), не відм.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

набі́л або на́біл