nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Фльоріда

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — ФльорІда.

Фльорі́да

Фльорі́да, -ди (півострів)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

грішни́к або грі́шник