nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Фльоренція

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — ФльорЕнція.

Фльоре́нція

Фльоре́нція, -ції, -цією

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

бальзамова́ний або бальзамо́ваний