nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Устина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — УстИна.

Усти́на

Усти́на, -ни, -ні. Усти́нин, -на, -не

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

у́ґрунтований або уґрунто́ваний