nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Уруґвай

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — УруґвАй.

Уруґва́й

Уруґва́й, -ва́ю, в -ва́ї (країна Uruguay); уруґва́йський, -ка, -ке

Речення зі словом «Уруґвай»:

Коли їх розбили унітаристи, він емігрував у Східну Республіку Уруґвай, де одружився.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

симво́лізований або символізо́ваний