nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Трипільщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — ТрипІльщина.

Трипі́льщина

Трипі́льщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

струсе́вий або стру́севий