nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Триліси

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — ТрилІси.

Трилі́си

Трилі́си, -сів (с.); трилі́ський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

зава́р або за́вар