nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Тернопільщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ТернОпільщина.

Терно́пільщина

Терно́пільщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

оберконду́ктор або обе́ркондуктор