nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Тернопіль

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ТернОпіль.

Терно́піль

Терно́піль, -поля, -леві, в -полі (м.) (а не Тарно́піль)

Речення зі словом «Тернопіль»:

Звідси через Тернопіль пішо переходять до Радивилова на Волині, де перебуває Директорія й уряд УНР.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

видзво́нювати або ви́дзвонювати