nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Терентій

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — ТерЕнтій.

Тере́нтій

Тере́нтій, -тія, -тієві, -тію! Тере́нтійович, -ча. Тере́нтіївна, -ївни. Тере́нтіїв, -тієва, -тієве

Речення зі словом «Терентій»:

Покликав мене до себе керівник нашої контори Терентій Мусійович Благодарський.

А головне, не тільки я те світло бачу, а й шановний Терентій Мусійович.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

школярува́ння або шко́лярування