nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Теофан

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — ТеофАн.

Теофа́н

Теофа́н, -на. Теофа́нович, -ча. Теофа́нівна, -вни. Теофа́нів, -нова

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

схемати́чний або схема́тичний