nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Темістокл

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ТемістОкл.

Темісто́кл

Темісто́кл, -ла (грек)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

бла́ганий або благани́й