nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Таїса

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Ї — ТаЇса.

Таї́са

Таї́са, -си (ім’я)

Речення зі словом «Таїса»:

На її місце прислали молоду вчительку, а вона й десятої частини не тягне з того, що робила Таїса Климівна.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

уто́млений або утомле́ний