nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Суражчина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — СурАжчина.

Сура́жчина

Сура́жчина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

сто́кротний або стокро́тний