nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Страдіваріюс

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — СтрадівАріюс.

Страдіва́ріюс

Страдіва́ріюс, -са (Stradivarius)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

надіб’я́ або наді́б’я